Kaj je etično potrošništvo?


Maja Primožič
Maja Primožič
28 Aug, 2019

Etično potrošništvo je oblika potrošništva, pri kateri se človek za nakup izdelka ali storitve odloči v skladu s svojimi osebnimi vrednotami ali življenjskimi vodili. Ta vodila pa so lahko različna, vedno pa stremijo k pravici za nekoga ali nekaj.

Etično potrošništvo

Etični potrošnik je tisti potrošnik, ki prevzame odgovornost za posledice svojega nakupa in se ob tem zaveda, kakšen vpliv bo imel z nakupom na družbo, okolje in živali. Mera etičnega vedenja pri nakupovanju je odvisna od tega, kako dobro je posameznik seznanjen z družbenimi ter okoljskimi problemi, ki so povezani z izdelkom ter s tem, kakšna je njegova sposobnost empatije.

Na svetu je etičnih potrošnikov že veliko, v Sloveniji pa se zanj zadnja leta postavljajo prvi močni temelji. Vse več ljudem v Sloveniji je mar za pravico, naravo in njene živali. Zdaj lahko svoje vrednote jasno izrazijo preko družabnih omrežij, z nakupom etičnih in bojkotom tistih neetičnih izdelkov. Vsem etičnim potrošnikom je skupno to, da jim ni vseeno, v kakšnem svetu živijo, da ne podpirajo nehumanih praks in so pripravljeni sodelovati pri ustvarjanju pravičnejšega sveta, četudi se morajo zato čemu odpovedati.

etični potrošnik
Potrošnik, ki deluje na etičen, družbeno odgovoren način, se zaveda problemov, ki jih izdelek povzroči in s svojim denarjem ne podpira škodljivih praks in se raje odloči za nakup etičnega izdelka.

Potrošnik je etičen, če kupuje lokalno pridelano hrano, ekološko hrano ali če zavrača izdelke, ki vsebujejo palmovo olje, ali zavrača hitra oblačila, ki jih izdelujejo izkoriščani in podcenjeni delavci. Tudi vegani, ki ne podpirajo izkoriščanja živali, in ljudje, ki kupujejo izdelke brez plastike ter energetsko varčne aparate in žarnice, so v določeni meri etični potrošniki, saj jih pri nakupu vodijo etična merila.

Etični potrošnik se trudi, da kupuje izdelke in storitve, ki v celotni verigi (od pridelave, predelave in dostave) NE izkoriščajo ljudi in povzročajo čim manj škode ljudem, naravi in živalim. Etični potrošnik je pozoren tudi, da se proizvodna ali storitvena podjetja, ki jih s svojim denarjem podpre, vedejo na human in družbeno odgovoren način.

Da etično potrošništvo postaja vse bolj priljubljeno, je zaslužen dober pretok informacij preko interneta o slabih in izkoriščevalskih praksah podjetij. Te so v modernih časih zaradi raziskovalnih novinarjev in aktivistov razkrite hitro objavljene v različnih medijih. Poleg medijev tudi nevladne organizacije v kampanjah kažejo številne zgodbe in krivice z namenom, da ljudem pred oči postavijo izkoriščevalske in neetične prakse ter jih odvračajo od nakupovanja neetičnih izdelkov. S tem jih povezujejo v etično skupnost, ki je tudi v Sloveniji vse večja.

Greenpeace in etično potrošništvo
Neodvisni mediji in nevladne organizacije se trudijo približati ljudem prakse in probleme, ki so jih korporacije in vlade dolga leta uspešno zakrivale. Trgovine, ki prodajajo etične izdelke prav tako redno obveščajo svoje sledilce o dobrih proizvodnih procesih in poudarjajo tiste slabe, ki naj se jim kupci izognejo.

Obsežna raziskava med angleškimi potrošniki je razkrila zanimive ugotovitve:

  • Več kot 50 % potrošnikov je v preteklem letu kupilo izdelek podjetja, ki je zapriseženo rešitvi nekega problema in ima sloves odgovornega podjetja.
  • Več kot 30 % potrošnikov je zelo zaskrbljenih zaradi etičnih problemov, ki jih prinaša potrošništvo.
  • 25 % potrošnikov je vsaj enkrat raziskovalo, katera stališča zavzema podjetje, ki je izdelalo kupljen izdelek.
  • Eden izmed šestih potrošnikov bojkotira izdelke zaradi neodgovornega obnašanja proizvodnih podjetij.

Kako pa je v Sloveniji?

Ekonomska fakulteta v Ljubljani je leta 2016 izvedla raziskavo o trajnostni naravnanosti slovenskih potrošnikov. Ugotovila je, da:

  • Postajajo slovenski potrošniki vse bolj trajnostno naravnani in odgovorni.
  • Da mlajše generacije vse bolj segajo po okolju prijaznih izdelkih in so tudi bolj ozaveščene, zlasti ženske.
  • Da po okolju prijaznih izdelkih bolj posegajo bolj izobraženi ljudje.

Kljub temu, da se povsod v razvitem svetu tretjina vseh potrošnikov izraža, da so jim vrednote proizvodnih podjetij pomembne, zlasti na področju okoljske in socialne odgovornosti, pa je tržni delež etičnih izdelkov, kamor sodijo tudi ekološki izdelki še vedno le 3 %.

Tudi vi mislite, da postajajo oglaševalske kampanje multinacionalk vse bolj prepričljive?